پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

چهل سال تروریسم و جنگ افروزی

چهل سال فقر و فجایع اجتماعی

چهل سال ورشکستگی اقتصادی

  • روباه بنفش و یک نظام درهم‌شکسته

    صحبت‌های روحانی آیینه تمام‌نمای یک نظام درهم‌شکسته

    • روحانی روز ۴دی ۹۸ در جلسه هیات دولت یک بار دیگر بن‌بست مرگ‌آور و آینده تیره و تار رژیم را به نمایش گذاشت. سخنان وی کلکسیونی از دجالیت و فریب و ریا با همان مضامین ‌وعده‌درمانی‌ و ‌دروغ‌درمانی‌ بود. او برای هیچ‌کدام از بحرانهای سیاسی اجتماعی اقتصادی کشور راه‌حلی نداد و مثل همیشه تکیه‌کلامش استفاده از کلمه ‌باید‌ بود که او آن را ۱۴بار تکرار کرد. شکست منت‌کشی برای مذاکره در حالی‌که یکی از اولین اهداف سفر روحانی به ژاپن مذاکره با آمریکا بود و رژیم به‌دلیل خفگی اقتصادی آن را یک ‌فرصت استثنایی‌ برای میانجی‌گری ژاپن در این ...

چهل سال بی خانمانی

چهل سال غصب حق حاکمیت ملت ایران

چهل سال سرکوب و شکنجه و اعدام

چهل سال تخریب محیط زیست

چهل سال غارت و چپاول